You are currently viewing 咬字發音訓練常見疑

咬字發音訓練常見疑

1. 大大吓係咪就講番正?

如果小朋友屬於正常發展階段之中的「講嘢唔正」,例如:剛滿兩歲牙牙學語的時間,發音未準是口部肌肉處於發展階段,媽爸可以積極觀察。但是若然已滿四歲但仍然有多個發音不準確,尤其是孩子與其他成人談話時,別人未能明白孩子的發音,便需要多加留意。

2. 係唔係黐脷筋?係唔係一定要剪脷筋?

舌根過短或過緊(俗稱「黐脷筋」)情況,的確會影響孩子咬字發音的能力。但是,咬字發音不準確就不一定是源於「黐脷筋」的問題,更多情況是由於舌頭或下顎的閉合力量不足、口部肌肉協調問題所引致。言語治療師會為小朋友檢查口肌發展情況,對於孩子的唇、舌、顎、面頰肌肉的情況有全面掌握,從而分析問題所在,計劃合適的建議和訓練方案。

3. 咬字唔正,跟食嘢有冇關係?

近年越來越多食物「加固」情況較差的小朋友個案求助,主要是家人十分擔心小朋友會遇到「哽塞」情況,所以由嬰幼兒階段開始到三歲多,仍然準備質地濕軟、體積細小的食物給小朋友進食。小朋友缺乏自然進食時的「口肌練習」,有些甚至乎會出現「流口水」、「咬唔爛」經常把食物吐出的情況。這個情況影響了小朋友的口肌發展,也影響了咬字發音能力。 

4. 小朋友講嘢個音怪怪哋同外傭姐姐有冇關係?

說話時個Tone(聲調)怪怪地,又或是某種語言一致性地出現「口音」的情況,的確可能與家中成員的說話發音習慣有關係。但是若然跟外語老師學習全新的語言時,仍有持續出現一些咬字不清的情況,就需要多加留意。

5. 點樣分懶音同埋咬字發音問題?

現代人在生活節奏急速的環境下,出現多個約定俗成的懶音」,這些懶音是有固定的樣式,例如:

把舌根音/-k/讀成舌齒[-t],例如把「生」讀成「新」 

把複合聲母/kw-/簡化為聲母[k-],例如把「光」讀成「剛」

然而這些「懶音」一般對說話內容的傳遞,不會有太大的影響。

6. 小朋友講嘢唔擘大口,有冇方法改善?

有家長曾經反映過小朋友「講嘢好懶,完全唔擘大口」,形容小朋友說話時沒有按照讀音需要去調整嘴型。除了請小朋友觀察大人的嘴型之外,亦可以鼓勵小朋友多進行不同形式的口肌遊戲。 

7. 有見過老師建議小朋友吹笛,係唔係有幫助?

每個小朋友的咬字發音問題各有不同,吹笛的練習也有著不同的訓練目標,例如:透過吹氣練習增加肺活量、提升雙唇閉合肌力,都有機會用到吹笛練習。要有效幫助小朋友解決咬字發音問題,必須向言語治療師或其他專業人員了解問題的根源,在從而尋求合適的訓練方案。

8. 流口水問題嚴重,會唔會影響發音?

在小朋友個案之中,一般「流口水」問題較常與下顎肌力及雙唇閉合能力有較大的關係。而這兩個問題可能會影響部分咬字發音能力,例如:「一」讀成「甩」、「急」讀成「家」。以上只是部分個案的情況,並不等於其他個案實況,必須向你的言語治療師查詢。

以上內容並非任何訓練建議,如有任何疑問,應向專業人員諮詢。